โรงงานแห่งใหม่ในจี่หนาน LIJIANG Glass ครอบคลุมพื้นที่ 20,000 ตารางเมตร และปัจจุบันมีพนักงานประกอบเครื่องและช่างเทคนิคมากกว่า 100 คน การจัดการผลิตภัณฑ์และระบบการขายของบริษัทนำซอฟต์แวร์การจัดการ ERP และ CRM ขั้นสูงของจีนมาใช้เพื่อสร้าง ทีมช่างที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ สามัคคี เป็นระเบียบ